El projecte

Actualment vivim en un model insostenible. La majoria dels recursos que es fan servir tenen una incidència negativa directa a l’entorn natural, i s’utilitzen de forma global sense tenir en compte el transport d’una banda a l’altre del món.

S’ha trencat l’equilibri de l’ecosistema i no pot restaurar-se per ell mateix. La petjada ecològica de cada acció resulta irreversible en models lineals de producció amb generació de residus i impactes directes.

És obvia la necessitat d’un canvi de paradigma cap a un nou model energètic, amb un canvi de mirada a on es pensi en l’economia circular, els recursos locals, les generacions futures i la salut.

En el camp de la construcció i en el marc d’aquest canvi de model, reciclar, reduir i reutilitzar són conceptes essencials i inqüestionables. A més a més, sabent que a Europa actualment disposa d'11 milions d’habitatges buits, és completament indispensable pensar en rehabilitació i en un mapa de recursos local, amb una tendència creixent d’autosuficiència.

Ara bé, aquest canvi de model no pot posar en perill l’arquitectura tradicional del lloc, perquè és la que recull la història, la diversitat, la riquesa constructiva, la creativitat i l’harmonia del lloc. És el teló de fons dels centres històrics que acompanya el Patrimoni en majúscules. Sense aquest teló de fons el Patrimoni perd el context, la continuïtat i la coherència històrica. 

El gran repte d’aquest projecte, és fer difusió d’aquest patrimoni anònim, donar eines per conèixer-lo i donar-hi valor, i oferir coneixement per intervenir-hi amb respecte.

Els objectius del projecte són:

Rehabilitació i reutilització com a nova manera de construir

Difusió de la importància del patrimoni tant a nivell tècnic com social

Arquitectura tradicional com a mapa de recursos locals

Economia circular com a model productiu

Recursos locals versus recursos globals

Arquitectura passiva vers arquitectura amb dependència energètica

Arquitectura tradicional com a model d’anàlisi