Urban skecth amb pigments de la comarca


7 d'octubre del 2023
Plaça dels Màrtirs
Acció de:
Osona UrbanSketchers i Sumem Patrimoni

Històricament s’ha construït amb els materials que es tenia a l’abast, a l’entorn proper. Així doncs, es construeix amb els colors del paisatge de l’entorn. El paisatge urbà i els seus colors són el reflex directe del paisatge natural que envolta les ciutats i els pobles.

Amb el temps i la globalització, aquesta vinculació es trenca, s’importen materials i colors compactes i aliens al lloc. Què passaria si imaginem de nou els edificis construïts amb els colors naturals i propis del nostre paisatge?

Sumem Patrimoni amb Osona UrbanSketchers proposem una trobada el 7 d’octubre de 2023 a la Plaça dels Màrtirs per dibuixar els edificis que la configuren i pintar-los amb els colors propis del nostre paisatge.

Colors Còdol ha preparat colors amb pigments extrets de terres de la nostra comarca que estaran a disposició dels participants per poder experimentar el resultat cromàtic si utilitzem els colors propis del nostre entorn.

 

 


Veure totes les accions